haus í fréttapóst.jpg
rullustigi.jpg

Fréttapóstur sendur 4.12.2015 á %%emailaddress%%

Skýr krafa um lækkun tryggingagjalds

Með áskorun 300 forystumanna úr atvinnulífinu um lækkun tryggingagjaldsins er verið að senda stjórnvöldum skýr skilaboð um mikilvægi þess að þessi afar íþyngjandi skattur verði lækkaður. Það hefur ítrekað komið fram í samtölum atvinnulífs og stjórnvalda að undanförnu, að forsendan fyrir því að SALEK samkomulagið taki gildi, er sú að tryggingagjaldið lækki. Mikilvægi þess að takast megi að breyta verklagi við gerð kjarasamninga hér á landi er öllum ljós, ekki síst stjórnvöldum. Mikilvægi þess að friður verði á vinnumarkaði í upphafi nýs árs, er einnig öllum ljós, ekki síst stjórnvöldum. Sá friður er í mikilli hættu verði tryggingagjaldið ekki lækkað.  Engu að síður er gert ráð fyrir að gjaldið verði óbreytt árið 2016.

Þessu til viðbótar má færa fyrir því  sterk rök að gjaldið í núverandi mynd sé farið að snúast upp í andhverfu sína. Eins og menn vita er einn megintilgangur tryggingagjaldsins að greiða þann kostnað sem samfélagið þarf að bera vegna atvinnuleysis. Með því að halda gjaldinu svo háu sem raun ber vitni, þrátt fyrir að stórlega hafi dregið út atvinnuleysi, er því verið að halda aftur af því að fyrirtæki bæti við sig starfsfólki.

Lesa meira...


Þjófnaður í verslunum

Systursamtök SVÞ – Samtaka verslunar og þjónustu í Noregi, þ.e. VIRKE, birtu nýlega frétt um þjófnað úr verslunum í Noregi í desember. Fram kemur í fréttinni að samtökin geri ráð fyrir að vörum að andvirði 6 milljarða íslenskra króna verði stolið úr norskum verslunum í desember.

SVÞ benda á að samtökin hafa um árabil lagt vinnu í að greina stöðu þessara mála hér á landi enda um að ræða verulegt hagsmunamál fyrir aðildarfyrirtæki samtakanna. Sú vinna hefur m.a. leitt í ljós að umfang þjófnaðar hér á landi er verulegt og svo virðist sem réttarvörslukerfið sé ekki að taka á þessum vanda. Óumdeilt er að tjón fyrirtækja er mikið vegna þjófnaðar, bæði þar sem kröfum er oftar en ekki vísað frá dómi ásamt því að ákæruvaldið hefur fellt mál niður og það oft án frekari rökstuðnings. Í þessu samhengi má einnig benda á að árleg rýrnun verslana vegna þjófnaðar er áætluð vera um 6 milljarðar krónur á ári.

Lesa meira...


Innflutningsbann á fersku kjöti til skoðunar hjá EFTA-dómstólnum

Þriðjudaginn 2. desember sl. fór fram málflutningur í EFTA-dómstólnum í Lúxemborg vegna máls Ferskra kjötvara ehf. gegn íslenska ríkinu þar sem tekist er á um innflutningsbann á fersku kjöti til landsins. Héraðsdómur Reykjavíkur, þar sem málið er til umfjöllunar, hafði áður kveðið upp þann úrskurð að leita skuli ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins í málinu.

Forsaga málsins er að árið 2011 sendu SVÞ erindi til Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) þar sem kvartað var undan banninu og töldu samtökin það ekki samræmast ákvæðum EES-samningsins. Eftir rannsókn á málinu komst ESA að sömu niðurstöðu að núgildandi löggjöf á Íslandi vegna innflutning á fersku kjöti frá öðrum EES-ríkjum er andstætt EES-samningnum. Tók ESA því að fullu undir sjónarmið SVÞ í málinu um að núverandi kerfi feli í sér óréttlætanlegar og ónauðsynlegar viðskiptahindranir. Í kjölfarið höfðuðu Ferskar kjötvörur ehf. mál gegn íslenska ríkinu vegna bannsins og er það mál til umfjöllunar hjá Héraðsdómi Reykjavíkur.Í lokaorð


Lesa meira...

Jólaverslun fer vel af stað

Fréttatilkynning send á fjölmiðla 1.12.2015
Verslun fyrir jólin virðist vera líflegri nú og fara fyrr af stað en fyrir síðustu jól. Kaupmenn merkja aukningu í sölu allra vöruflokka, jafnt sérvöru sem dagvöru, raftækja og varnings fyrir heimilin. Þetta kemur fram í úttekt sem Rannsóknarsetur verslunarinnar hefur unnið fyrir Samtök verslunar og þjónustu og nær yfir tímabilið frá 1. – 29. nóvember.

Sala á margvíslegri sérvöru í ár er töluvert umfram væntingar og að mati kaupmanna má rekja hana til bætts efnahags frekar en til jólanna, því söluaukningarinnar varð vart áður en hefðbundin jólaverslun hófst. Annað er uppi á teningnum hvað varðar almennar dagvörur. Þar er merkjanleg töluverð aukning í sölu sem helst ekki í hendur við söluverðsaukningu. Það gefur sterka vísbendingu um að fólk spari við sig í þessum vöruflokki og kaupi ódýrari vörur til daglegra nota en á síðasta ári.

Fréttatilkynning til útprentunar.


Lesa meira...

Meirihluti af innfluttum fatnaði og skóm ber tolla

Fréttatilkynning send fjölmiðlum 26.11.2015
Samkvæmt upplýsingum frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu ber meirihluti af fatnaði og skóm tolla við flutning til landsins, eða sem nemur að meðaltali 64% þeirra vöruflokka. Þetta kemur fram í svari ráðuneytisins við fyrirspurn Samtaka verslunar og þjónustu um hlutfall þessara vöruflokka af heildarinnflutningi sem tolllagðir eru við komu til landsins.

 Fyrirhugað afnám tolla tekur til fatnaðar sem framleiddur er utan Evrópusambandsins og þeirra ríkja sem Ísland hefur gert fríverslunarsamninga við. SVÞ hafa lagt mikla áherslu á afnám tolla til að bæta samkeppnisaðstöðu íslenskrar verslunar og um leið kjör heimilanna í landinu. Eins og fram hefur komið hyggjast stjórnvöld afnema tolla af fatnaði og skóm um næstu áramót og gert ráð fyrir því að afnám tollanna sé kjarabót sem nemur að jafnaði 14.000 krónum á ársgrundvelli fyrir hvert heimili í landinu. Margar verslanir hafa þegar lækkað verð á fatnaði og skóm sem nemur fyrirhuguðu tollaafnámi.

Fréttatilkynning til útprentunar.

Lesa meira...

Menntaverðlaun atvinnulífsins - óskað er eftir tilnefningum

Menntaverðlaun atvinnulífsins verða afhent á Hilton Reykjavík Nordica fimmtudaginn 28. janúar. Óskað er eftir tilnefningum um fyrirtæki sem hafa staðið sig vel á sviði fræðslu- og menntamála fyrir 11. desember nk.

Verðlaun eru veitt í tveimur flokkum, menntafyrirtæki og menntasproti ársins 2016, en fyrirtæki sem tilnefnd eru verða að uppfylla ákveðin viðmið.

Skýr og skipulögð gögn hjálpa dómnefnd að meta verkefni. Vinsamlegast skilið greinargerð, að hámarki þrjár A4 síður, þar sem rökstutt er hvers vegna viðkomandi fyrirtæki er tilnefnt og hvernig það uppfyllir þau viðmið sem liggja til grundvallar.


Lesa meira...

Jólaverslun 2015 og "Jólagjöfin í ár"

Rannsóknasetur verslunarinn hefur gefið út spá um jólaverslunina í ár sem og val dómnefndar á „Jólagjöf ársins“. Rannsóknasetur verslunarinnar áætlar að jólaverslun aukist um 7% frá síðasta ári. Ef leiðrétt er fyrir verðhækkunum á tímabilinu nemur aukningin 6,5% að magni til. Samkvæmt spánni má ætla að hver landsmaður verji að meðaltali um 45.300 krónum til kaupa á vörum fyrir jólin í nóvember og desember umfram verslun aðra mánuði ársins.

Þetta er tíunda árið í röð sem spáð er fyrir um jólaveltuna og „Jólagjöf ársins“ en hægt er að sjá lista yfir fyrri jólagjafir í skýrslunni.

Lesa meira...

Snjallsímar endurnýjaðir fyrir hátíðarnar

Samkvæmt fréttatilkynningu frá Rannsóknasetri verslunarinnar endurnýja landsmenn snjallsíma sína sem aldrei fyrr og fjárfesta í nýjustu tegundunum sem koma á markað. Í október síðastliðnum jókst velta í sölu farsíma um 77,5% að nafnvirði frá sama mánuði í fyrra. Á síðustu tólf mánuðum var velta í sölu þeirra 30% meiri en á tólf mánaða tímabili þar á undan.

Ætla má að mörg heimili muni skarta nýjum húsgögnum um jólin. Sala húsgagna jókst um meiri en þriðjung í október í samanburði við október í fyrra. Þar af jókst velta sérverslana með rúm um 74%. Húsgagnasala hefur verið að sækja í sig veðrið undanfarna mánuði. Þegar horft er yfir síðustu tólf mánuði í samanburði við tólf mánuði þar á undan sést að velta hefur aukist um um 14% á tímabilinu.

Fréttatilkynning RSV.

Lesa meira...


Verslanir lækka verð á fatnaði og skóm

Fréttatilkynning send til fjölmiðla 12.11.2015
Fyrirhuguð niðurfelling tolla á fatnað og skóm um næstu áramót er þegar farin að hafa jákvæð áhrif á verðlag hérlendis. Dæmi eru um að verslanir hafi lækkað verð sem nemur tollunum og taki því á sig almenna verðlækkun sem nemur allt að 15%.

Með þessum verðlækkunum er verslunin að koma á móts við neytendur og kynna áhrif væntanlegra breytinga, rétt eins og verslanir með raftæki gerðu í lok síðasta árs, áður en lög sem afnámu vörugjöld komu til framkvæmda.

Samtök verslunar og þjónustu hafa lagt mikla áherslu á afnám tolla sem er veruleg kjarabót fyrir heimilin í landinu, því tollar af fatnaði og skóm á síðasta ár námu alls 1,8 milljörðum króna. Afnám tollanna jafngildir því 14 þúsund króna sparnaði fyrir meðal heimili á ári. Ávinningurinn fyrir heimilin verður enn meiri við áramótin 2016 til 2017 þegar stefnt er að því að fella tollar niður af öðrum vörum en matvælum. Þá er talið að ávinningur heimilanna verði 16 þúsund krónur til viðbótar á ári.

Fréttatilkynning til útprentunar.

Lesa meira...Smelltu hér ef þú vilt vera fjarlægð(ur) af póstlistanum

SVÞ :: Borgartúni 35 :: 105 Reykjavík :: Sími: 511 3000
Tölvupóstur: svth@svth.is : www.svth.is
Ritstjóri: Guðbjörg S. Jónsdóttir
c3.gif c4.gif