haus í fréttapóst.jpg
rullustigi.jpg

Fréttapóstur sendur 3.5.2016 á %%emailaddress%%

Mikilvægi ferðamannaverslunar eykst hröðum skrefum

Sá gífurlegi vöxtur sem verið hefur í komu ferðamanna til landsins undanfarin ár, heldur áfram á sama hraða. Ekkert bendir til að hægja muni á þeirri þróun, þvert á móti er margt sem bendir til þess að aukningin verði enn meiri en bjartsýnustu spár hafa gert ráð fyrir.

Samfara þessum mikla vexti, eykst mikilvægi ferðaþjónustunnar fyrir verlsunar- og þjónustufyrirtækin í landinu. Ekki er neinum blöðum um það að fletta að erlendir ferðamenn skila stórauknum tekjum til þessara fyrirtækja. Augljósustu merkin um þá gífurlegu breytingu sem átt hefur sér stað, eru þau stakkaskipti sem verslun í miðborg Reykjavíkur hefur tekið á undanförnum örfáum árum. Það er hins vegar ekki eingöngu í hefðbundnum ferðamannaverslunum sem þessara breytinga sér merki.


Lesa meira...

SVÞ hafa sent Eftirlitsstofnun EFTA kvörtun vegna Fríhafnarinnar ehf.

Undanfarin ár hafa SVÞ haft til skoðunar ýmsa þætti varðandi starfsemi Fríhafnarinnar ehf. í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Hafa samtökin gagnrýnt þá mismunun sem sú opinbera starfsemi hefur í för með sér gagnvart almennri verslun utan veggja flugstöðvarinnar. Gagnrýnin hefur m.a. snúið að niðurgreiddri verslunarstarfsemi hins opinbera sem og markaðssetningu verslana fyrirtækisins, þ.m.t. pöntunarþjónusta sem boðið er upp á.

Þessu til viðbótar hafa SVÞ gagnrýnt pöntunarþjónustu verslana Fríhafnarinnar ehf. en samtökin telja að með þeirri þjónustu, sem á margan hátt er sambærileg netverslun, þar sem hver sem er getur pantað vörur án þess þó að fela í sér það skilyrði að sá hin sami sæki þær vörur, hafi þessar verslanir farið inn á hinn almenna markað utan flugstöðvarinnar og því sé sú starfsemi í virkri samkeppni á þeim markaði.


Lesa meira...


Stefnumótun með miðborginni

Í aprílmánuði lagði SVÞ áherslu á að efla samráð við rekstrar- og þjónustuaðila á miðborgarsvæðinu og leituðu samtökin m.a. eftir ábendingum þessara aðila varðandi þau álitamál sem mikilvægt er að taka til skoðunar til að efla starfsemi á umræddu svæði.  Þar er í mörg horn að líta og hagsmunir miklir enda um að ræða fjölbreytta starfsemi aðila á svæði þar sem miklar breytingar hafa orðið m.a. í kjölfar þess mikla fjölda ferðamanna sem sækja borgina heim.

Sem lið í þeirri vinnu voru haldnir tveir fundir í húsakynnum SVÞ í samvinnu við Miðborgina okkar; fyrst stefnumótandi fundur með völdum aðilum og í kjölfarið kynningarfundur á niðurstöðum þess fundar sem var opin öllum rekstrar- og þjónustuaðilum á miðborgarsvæðinu.  Til þess að ná til sem flestra var borin út auglýsing til 600 aðila á svæðinu ásamt því að rafrænt eintak var sent á þessa sömu aðila.

Óhætt er að fullyrða að stefnumótunarfundurinn var vel sóttur og á fundinum gerðu rekstraraðila á miðborgarsvæðinu grein fyrir þeim álitamálum sem stendur fyrir dyrum hjá þessum aðilum og varða almennt rekstrarskilyrði þeirra og ljóst að málefnin eru mörg.  Það var mál manna að slíkur fundur hefði verið löngu tímabær og taka SVÞ heilshugar undir þá ábendingu.

Lesa meira...


Gögnum safnað um matarsóun á Íslandi

Umhverfisstofnun (UST) hefur fengið styrk frá Hagstofu Evrópusambandsins til að mæla matarsóun á Íslandi. Áætlað er að gagnaöflun ljúki í maí og í framhaldinu hefst úrvinnsla gagnanna. Í rannsókninnni er verið að mæla alla virðiskeðjuna frá framleiðslu til heildsala, birgja og verslana auk heimila og stóreldhúsa.

Samkvæmt frétt á vef UST sýna ný gögn um matarsóun í Evrópu að hver Evrópubúi hendir að meðaltali um 173 kg af mat á ári sem er mun meira en áætlað var. Samanlagt er um 88 milljónum tonna af mat hent árlega að andvirði um 143 milljarða evra. Þetta þýðir að um 20% af þeim mat sem er framleiddur innan Evrópu endar í ruslinu. Stærstu úrgangshafarnir eru heimilin sem sóa um 47 milljónum tonna af mat á ári hverju. Þessi gögn voru unnin sem hluti af FUSIONS verkefninu (Food Use for Social Innovation by Optimizing Waste Prevention Strategies) sem er samstarfsverkefni styrkt af Evrópusambandi með það að markmiði að sporna gegn matarsóun. Nánar á vef UST.

Í mars sl. boðaði kynnti umhverfisráðuneytið stefnu um úrgangsforvarnir 2016 – 2027. Fyrstu tvö ár stefnunnar verður áhersla lögð á úrgangsforvarnir gegn matarsóun. Stefnuna má lesa hér.

Lesa meira...


Ferðamenn eyddu 15 milljörðum meira á fyrsta ársfjórðungi

Erlend greiðslukortavelta í mars síðastliðnum nam tæpum 15 milljörðum króna samanborið við 9,7 milljarða í mars 2015. Um er að ræða 55% aukningu á milli ára. Sé litið á fyrsta ársfjórðung í heild nam kortavelta erlendra ferðamanna um 40 milljörðum króna, það gerir 61% aukningu á milli ára en kortaveltan var 24,7 milljarðar á fyrsta ársfjórðungi árið 2015.

Kortavelta á hvern erlendan ferðamann sem kom til landsins í mars jókst um rúmlega 12% miðað við sama mánuð í fyrra. Erlend kortavelta í mars jókst í öllum útgjaldaliðum. Líkt og í febrúarmánuði var mikil aukning í farþegaflutningum, eða 131% frá sama mánuði í fyrra.

Erlendir aðilar greiddu í mars með kortum sínum alls 3,2 milljarða króna fyrir farþegaflutninga, en til að setja vöxt undanfarinna missera í samhengi má nefna að kortavelta í sama flokk nam 3,7 milljörðum allt árið 2013. Jafnframt er mars fimmti mánuðurinn í röð þar sem greiðslukortavelta vegna flugferða meira en tvöfaldast frá fyrra ári.


Lesa meira...


Tökum vel á móti erlendu starfsfólki

Mikilvægt er að Íslendingar taki vel á móti erlendu starfsfólki sem þjóðfélagið þarf á að halda næstu ár og áratugi. Risavaxnar áskoranir á íslenskum vinnumarkaði eru framundan vegna öldrunar þjóðarinnar og mikillar örorkubyrði, en til að standa undir góðum hagvexti og lífskjörum til framtíðar þarf Ísland á erlendu starfsfólki að halda.

Ísland er að þróast í fjölmenningarsamfélag en því er spáð að hlutfall erlendra ríkisborgara verði orðið 20% innan ekki langs tíma en hlutfallið er 8% í dag. Erlent starfsfólk er því lykill að fjölbreyttum og öflugum vinnumarkaði og nauðsynleg forsenda þess að auka samkeppnishæfni landsins.

Samtök atvinnulífsins ásamt Samtökum ferðaþjónustunnar, Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi, Samtökum iðnaðarins, Samorku og Samtökum verslunar og þjónustu stóðu fyrir vel heppnuðum fundi um erlent starfsfólk á Íslandi í Húsi atvinnulífsins í vikunni en þar voru sagðar reynslusögur fyrirtækja sem hafa ráðið erlent starfsfólk í vinnu.  Um var að ræða fund í fundaröðinni Menntun og mannauður.

Lesa meira...

Mikill kippur í verslun í mars

Samkvæmt fréttatilkynningu Rannsóknaseturs verslunarinnar var kaupgleði landsmanna mikil í mars og velta í stærstu flokkum Smásöluvísitölunnar með mesta móti miðað við árstíma. Sem dæmi var dagvöruverslun 10,8% meiri í mars en í sama mánuði í fyrra, byggingavöruverslun 28% meiri og einnig var áfengis- og húsgagnaverslun lífleg.

Velta dagvöruverslana var 10,8% hærri í mars síðastliðnum en í sama mánuði í fyrra á breytilegu verðlagi. Ein helsta ástæða fjörugrar verslunar með dagvöru er sú að í ár voru páskar í mars en í apríl árið 2015. Verðlag dagvöru hefur einnig hækkað um 1,7% frá mars í fyrra og er aukning frá fyrra ári á föstu verðlagi því nokkuð minni eða 8,9%. Árstíðaleiðrétt velta dagvöruverslana jókst um 5,6% á föstu verðlagi en með árstíðaleiðréttingu er leitast við að taka út áhrif þátta eins og páska og ólíkrar samsetningar vikudaga á milli mánaða. Telst sú aukning veltu þó enn nokkuð mikil fyrir jafn stöðugan vöruflokk og dagvöru.Fréttatilkynning RSV.

Lesa meira...

Smelltu hér ef þú vilt vera fjarlægð(ur) af póstlistanum

SVÞ :: Borgartúni 35 :: 105 Reykjavík :: Sími: 511 3000511 3000
Tölvupóstur: svth@svth.is : www.svth.is
Ritstjóri: Guðbjörg S. Jónsdóttir
c3.gif c4.gif